Letná akadémia šperkutakto sa na kurzoch pracuje
základy zlatníctva-šperk v kove 2005
filigrán a granulácia 2006
základy zlatníctva-šperk v kove 2007
***
smalt 2007
základy zlatníctva-šperk v kove 2008
leptanie do kovu 2008
odlievanie do kovu 2008
základy zlatníctva-šperk v kove 2009
leptanie do kovu 2009
odlievanie do kovu 2009
tepanie do kovu 2009
základy zlatníctva 2010
otvorený ateliér 2010
zasadzovanie kameňov 2010
experimenty s Bety K. Majerníkovou 2010
***
ako nám bolo na Koceľke pekne 2011
základy zlatníctva a otvorený ateliér 2011
kurz pre NOTA BENE 2011
zasadzovanie kameňov 2011
nitovanie s Luckou Bartkovou 2011
experimenty s Mirkou a Radkou 2011
experimenty s K. Španihelovou 2011
***
základy zlatníctva 2012
otvorený ateliér 2012
zasadzovanie kameňov 2012
odlievanie do kovu 2012
skladaný šperk s A.Ďurianovou 2012

9.letná akadémia šperku 2013 !!!
Info o nás
O lektoroch
O kurzoch
Video o nás
Losovanie letného kurzu
Podporujú nás